Wennen

Intakeformulier

Zodra uw kind 3 jaar wordt, zetten wij de voorlopige vooraanmelding om in een definitieve aanmelding. U krijgt dan een aanmeldformulier opgestuurd. Ook ontvangt u een intakeformulier. Via het intakeformulier brengen wij alvast de ontwikkeling van het kind in kaart. Het kan voorkomen dat u alvast wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met onze Intern Begeleider.

 

Intakegesprek

Ongeveer 10 weken voor de vierde verjaardag van uw kind wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Samen maken jullie dan alvast kennis met de groepsleerkracht en de school. In dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Voorgeschiedenis (peuterspeelzaal, kinderopvang, e.d.)
  • Interesses van het kind
  • Thuissituatie
  • Gedrag (opvallende zaken)
  • Allergieën
  • Verwachtingen ten opzichte van school

Wenmomenten en écht naar school

Tijdens het intakegesprek worden direct wenmomenten afgesproken.

Ieder kind kan 10 dagdelen bij ons komen wennen. Zodra uw kind 4 jaar is geworden, begint de officiële schoolperiode. Na ongeveer zes weken onderwijs vindt er een eerste evaluatiegesprek plaats. Wij bespreken met u hoe de eerste weken bij ons op school zijn verlopen.