Groene School

Werken in de natuur is goed voor de zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen, creativiteit en sociale ontwikkeling. Binnen ons onderwijs zorgen we ervoor dat onze leerlingen zoveel mogelijk met de echte natuur in aanraking komen. 
Wij zorgen ervoor dat leerlingen spelenderwijs kennismaken met natuur, planten, dieren, milieu, ecosystemen, duurzaamheid en energie. Hierbij stimuleren wij onderzoekend gedrag. Onze groene school is uitgewerkt in de volgende drie thema's:

1. Groene leerlijn.

In alle groepen worden er diverse practicumlessen gegeven en gaan de kinderen op excursies. Hiernaast zijn er ook nog schoolbrede activiteiten zoals de Groene schooldag, de tuinvogeltelling en de dieren logeerweek. In onze schoolgids kunt u precies lezen hoe deze leerlijn er uitziet en welke activiteiten er in welke groep worden ondernomen.

  2. Groene schoolomgeving

  We zijn trots op ons groene schoolplein. We merken dat onze leerlingen zelf op onderzoek uitgaan en creatiever en gevarieerder spelen, waardoor ze gelijk ook meer bewegen. Het groene schoolplein zorgt voor het behoud van biodiversiteit in de bebouwing van De Lier.

   

  Daarnaast hebben we een vlindertuin bij de kleuteringang. Het doel is om zoveel mogelijk vlinders en insecten aan te trekken. In de moestuin doorlopen onze leerlingen de cyclus van een zaadje tot op het bord. Zo krijgen de kinderen oog voor gezonde voeding en wordt het vanzelfsprekend om gezond te eten.   

  3. Duurzaamheid

  Samen zorgen wij ervoor dat we de toekomst van ons milieu veilig stellen zodat ook onze (toekomstige) kinderen hiervan kunnen blijven genieten. Wij werken hier actief aan door onder andere te besparen op papier, te recyclen en zuinig om te gaan met energie. Dit doen we door de kinderen op Chromebooks te laten werken, recyclebare spullen in te zamelen en ons zonnepaneel op het dak.