Op de boerderij
 

Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder ouderparticipatie. Ouderparticipatie is het meehelpen op school.
Dat kan op verschillende manieren:
  • Helpen bij het organiseren van een feest of bij het lezen
  • Bijhouden van het schoolplein
  • Meedenken over het schoolbeleid

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een ouderhulpformulier. Hierop kunt u aangeven waar u graag bij wil en kan helpen.

 

Wij vinden uw mening, betrokkenheid en participatie zeer belangrijk. Wij geven hier vorm aan via de volgende geledingen:

 

Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad denken ouders en teamleden actief mee over het schoolbeleid.

 

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) is een enthousiaste groep ouders die samen met het team invulling geeft aan feesten en activiteiten.

 

Klankbordgroep

Een aantal keer per jaar komt de klankbordgroep bijeen. De ouders wordt gevraagd een mening te vormen over diverse schoolse zaken. 

 

Vrienden van de Vlieten

De Vrienden van de Vlieten is een vereniging die onze school (financieel) ondersteunt.