Op de boerderij
 

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad (OR) vraagt u jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag wordt besteed aan extra, jaarlijks terugkerende schoolactiviteiten waarvoor de school geen financiering krijgt vanuit het rijk.

De ouderbijdrage bedraagt dit jaar

Dit bedrag wordt besteed aan o.a. de schoolreis, het Sinterklaasfeest, de
afscheidsavond van groep 8 en attenties. Ook worden bijvoorbeeld de materialen voor het luizenpluizen en het onderhoud van de schoolpleinen hiervan betaald.

 

Incasso

De vrijwillige ouderbijdrage wordt in principe, wanneer u daar toestemming voor geeft, geïncasseerd via een automatische incasso. Aan het begin
van het schooljaar ontvangt u hier een aparte informatiebrief over vanuit de OR.
Voor leerlingen die tussentijds instromen of juist weggaan, geldt een afwijkende
ouderbijdrage die naar rato berekend wordt.

 

Westlandpas

Kunt u de ouderbijdrage niet betalen? Maak dit dan gerust bespreekbaar bij de directie. Samen kunnen we op zoek gaan naar een passende oplossing. Voor het voldoen van de ouderbijdrage kan eventueel gebruik worden gemaakt van de Westlandpas.