Groene school
 

Kernwaarden

Om onze leerlingen optimaal te begeleiden bij hun ontwikkeling en hen uit te dagen te leren en te groeien, werken we vanuit drie kernwaarden. Bij iedere les vragen we ons af of we voldoen aan de kernwaarden.
Vertrouwen

Leren begint bij vertrouwen. Ieder kind moet zich fijn voelen op school. Hiervoor heeft een kind vertrouwen nodig in zichzelf en de ander. Daarom zorgen we voor een veilige leeromgeving. Met de juiste aandacht en begeleiding leren wij onze leerlingen zelfstandig keuzes te maken en de verbinding aan te gaan met de kinderen om zich heen. Het uitgangspunt op school is dat wij het beste met elkaar voor hebben.

 

Inspiratie

Wij proberen iedere dag onze leerlingen met onze lessen te raken. Of het nu om een reken-, gymnastiek- of tekenles gaat; wij proberen kinderen te inspireren en hen zo in contact te laten komen met hun eigen kwaliteiten. Inspiratie halen wij allereerst uit de natuur.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomstige (school)loopbaan, gaan we uit van een brede persoonlijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling gaat voor ons verder dan het cognitieve vlak. Wij laten kinderen ook groeien op sociaal-emotioneel, creatief, digitaal en motorisch gebied. Wij stimuleren onze leerlingen hun kwaliteiten optimaal in te zetten.