Op de boerderij
 

Gesprekscyclus

Natuurlijk informeren wij u als ouder zo goed mogelijk over de voortgang van uw kind. Twee maal per jaar geven wij u een schriftelijke rapportage d.m.v. een rapportfolio. Hiernaast vinden er gedurende het schooljaar een aantal gesprekken plaats.
Uiteraard bestaat er altijd de mogelijkheid om ook tussentijds een gesprek aan te vragen met de leerkracht van uw kind als u iets wilt bespreken of vragen. Afspraken vinden in de regel na schooltijd plaats.

 

  • Kennismakingsgesprek (september)

Aan het begin van het schooljaar heeft u een gesprek met de leerkracht(en) van uw kind. In dit gesprek is het vooral de bedoeling dat u als ouder achtergrondinformatie geeft over uw kind. Denk hierbij aan: thuissituatie, medicatie, allergieën, ziektes, leerbehoefte etc.

Heeft uw kind dezelfde leerkracht als in het voorgaande jaar? Dan komt dit gesprek te vervallen.

 

  • Voortgangsgesprek (november)

In het voortgangsgesprek ligt de focus op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Om dit goed in kaart te brengen, maken wij in de groepen 1 en 2 gebruik van de observatielijsten van Pravoo en in de groepen 3 t/m 8 van het het programma KANVAS.

Ook wordt kort de voortgang van uw kind op school besproken. In groep 8 staan deze gesprekken in het teken van de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO-toets).

 

  • Rapportgesprek 1 (februari)

Hier ligt de focus op de schoolresultaten van uw kind. Voorafgaand aan het gesprek geeft de leerkracht uw kind het eerste rapport mee naar huis. In groep 8 komt dit gesprek te vervallen i.v.m. de adviseringsgesprekken die in dezelfde periode zullen plaatsvinden.

 

  • Rapportgesprek 2 (juni)

Aan het einde van het schooljaar gaat er een tweede rapport mee naar huis. In principe vindt er alleen een gesprek plaats op afroep van de leerkracht, met uitzondering van groep 2. De ouders van deze leerlingen worden allemaal uitgenodigd voor een gesprek.

 

  • Kindgesprekken

Tijdens de vooradviesgesprekken in groep 7 en de adviesgesprekken in groep 8 zijn ook de leerlingen van de partij. In de komende periode zullen wij onderzoeken hoe wij ook in de overige groepen kindgesprekken zullen gaan invoeren.