Groene school
 

Gezonde school

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen een gezonde leefstijl aan te leren. Daarom zijn we er trots op een ‘Gezonde School’ te zijn op de volgende gebieden:

 

1. Natuur en Milieu

Wij zijn een ‘Groene School’. Klik hier voor meer informatie.

 

2. Gezondheid

Wij stimuleren onze leerlingen gezond te leven. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen 2x per week gymles van een vakdocent. Dit is uniek!
  • Woensdag is onze "gruitdag". Alle kinderen nemen dan een stuk groente of fruit mee.
  • Jaarlijks doen wij mee met het project Europees schoolfruit. 

3. Relaties, seksualiteit en weerbaarheid

Wij leren onze leerlingen respect te hebben voor zichzelf en voor elkaar. Ons uitgangspunt hierbij is dat iedereen gelijk is ongeacht afkomst, cultuur of seksuele oriëntatie. 

  • Als Kanjerschool besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Klik hier voor meer informatie over de ‘Kanjertraining’. 
  • Jaarlijks doen wij mee met de Week van de Lentekriebels.
  • Alle groepen krijgen per jaar minimaal 5 lessen uit de methode ‘Kriebels in je buik’.