Groene school
 

Dit is De Vlieten!

De Vlieten is een groene school. In ons onderwijs zijn we iedere dag actief bezig met natuur, milieu en duurzaamheid. Op deze manier leveren wij als school een positieve bijdrage aan een duurzame toekomst.

 

 

Als openbare basisschool maken wij geen onderscheid in geloof, afkomst, geaardheid of maatschappelijke positie. Iedereen is welkom en wij veroordelen elkaar niet. Wij verwachten dit ook van alle leerlingen en ouders op onze school.

 

Iedereen is uniek. Dit betekent dat wij erkennen en respecteren dat er verschillen zijn in de capaciteiten en kwaliteiten van onze leerlingen. Wij gaan positief om met deze verschillen. Wij geloven erin dat het goed is om elkaar te helpen waar nodig en dat we veel van elkaar kunnen leren. Daardoor kunnen we: “Samen groeien".