Nieuws

05 oktober 2023

Wereldfeest; Loofhuttenfeest (Soekot)

Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om het Joodse Loofhuttenfeest centraal te stellen binnen de school. De Soekotv(gemaakt van takken en de boekenkasten) hebben we op 2 plaatsen gebouwd in de school. De komende 7 dagen kunnen de kinderen daarin lezen, rekenen of tekenen een "uitgelezen" kans dit te combineren met de kinderboekenweek! Daarnaast zal er in de klas aandacht worden besteed aan dit feest!

Preview foto