Op de boerderij
 

Disclaimer

Doelstelling van de website

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daar naar op zoek is. Deze informatie bestaat o.a. uit een beschrijving van de school, waar wij voor staan en hoe wij vorm geven aan ons onderwijs.

We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

 

Veel informatie van ouders van onze leerlingen wordt verzonden via het oudercommunicatieplatform Social schools.

 

Hieronder vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt door school. Dit protocol is goedgekeurd door de leerkrachten, de medezeggenschapsraad en de ouderraad van de school. Het webprotocol is onlosmakelijk verbonden met de disclaimer.

Verantwoording:

De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit onze schoolgids en het schoolplan. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school. Aanvullende informatie en foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school.

  

De Vlieten spant zich in om de inhoud van deze website zo volledig mogelijk en met regelmaat te actualiseren. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De Vlieten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

De vlieten is niet verantwoordelijk voor eventuele aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. 

 

Gebruik (beeld)materialen en andere content

Op deze website wordt gebruik gemaakt van fotomateriaal. Voor dit materiaal is toestemming verleend door de wettelijke vertegenwoordigers van de leerlingen die in beeld zijn. Wie bezwaar heeft tegen het gebruik van een foto op de website waar leerlingen opstaan, wordt verzocht dit kenbaar te maken aan de webmaster. De foto zal dan van de website verwijderd worden. Het is niet toegestaan om afbeeldingen, video's, beeldmateriaal of andere content te downloaden of te gebruiken voor commerciele doeleinden. De rechten van bovengenomende materialen liggen volledig bij De Vlieten, gevestigd in De Lier en vallende onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van West Openbaar Onderwijs gevestigd te Naaldwijk. Alvorens materialen van de site te gebruiken dient toestemming aangevraagd te worden bij de directie van de school.

 

De video's en foto's op deze pagina's zijn expliciet bedoeld voor onze ouders en hun kinderen en mogen onder geen enkele voorwaarde verder verspreid worden, via welk medium dan ook.

 

(c)2022 De Vlieten - alle rechten voorbehouden