Vrienden van De Vlieten

 
De vrienden van de Vlieten is een vereniging die als doel heeft om de school financieel te ondersteunen zodat er extra, leuke educatieve activiteiten kunnen plaatsvinden voor de kinderen. Dit betreft voornamelijk incidentele bijdragen voor activiteiten, materialen en verbeteringen waar geen standaard school budget voor beschikbaar is. 

Iedereen die zich verbonden voelt met De Vrienden van De Vlieten kan lid worden.

Dit kan al vanaf € 10,- per jaar. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekening:

NL35RABO0124422586 t.n.v. Vrienden van De Vlieten in De Lier

 

Wilt u meer weten over de vereniging of wilt u ook een "vriend" van De Vlieten worden, mail dan naar vriendenvandevlieten@stoow.nl of vul het formulier onderaan deze pagina in.

 

Een voorbeeld van onze bijdragen:

  • Nieuwe sport t-shirts voor de school
  • Het verkeersplein voor onze kleuters
  • Financiering muzieklessen van de Muziekmees 
  • Circusdag

Jaarlijks helpen wij mee met:

  • Project dieren op school
  • Workshop middagen
  • De Groene schooldag
  • Lego League

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Daniëlle de Groot (voorzitter)

Jeroen Brand (penningmeester)

Jody van Zanten (secretaris)

Melissa Moerman
Daniëlle Verhaar
Shanna Bom

Mariska den Harder (namens het team)